Vad är då KVSIF, och vad står det för?

KVSIF står idag för Kongliga S-sektionens SpexeriIdkarFörbund. KVSIF har sitt ursprung i sektionen för Väg- och vattenbyggnad vid KTH, men efter en reform 2003 när denna sektion slogs ihop med sektionen för Lantmäteri är KVSIF nu en del av studentverksamheten på Samhällsbyggnadssektionen.

På Lantmäterisektionen fanns ett spex benämnt L-Spexet men detta upphördes i fusionen mellan sektionernas varefter KVSIF blev Samhällsbyggnadsektionens Spex.

Förbundet KVSIF grundades 1944 och har sedan dess kontinuerligt skrivit och framfört spex vid Kungliga Tekniska Högskolan, totalt drygt 70 st. En lista på framförda spex finns under ”spex vi minns”.

Ett kortare uppehåll gjordes i slutet på 60-talet till början på 70-talet, men från 1974 har KVSIF framför ett spex varje år. Tyvärr uppstod ett tvåårigt uppehåll där det ej blev några spex, under 2020 och 2021, till följd av en pandemi. Nu har vi dock tagit nya tag och förväntar oss att spexa i åtminstone 80 år till.

KVSIF har en stödförening vid namn sKVSIFg som står för “samfundet KVSIF:s gynnare”, där tidigare medlemmar i KVSIF ingår. sKVSIFg har en egen hemsida se: www.skvsifg.net

Foto: Jann Lipka