I år är vi 85 stolta spexare som tillsammans sätter upp tre föreställningar av ”Röda Rummet”. KVSIF styrs av Högsta Rådet med ovärderlig hjälp från Lägsta Rådet som var och för sig representerar och guidar spexets grupper och ansvarsområden.

Högsta Rådet

ÖE OROre
Överenuck


VS #SymBro-NO
Vanlig Snöping


ETC Lady YæstiniOs
ETCetera


KE meAtflexNEIN
Kassaenuck


Lägsta Rådet

Konduktör βutt(l)er
Skådis


Touchœilpas
Novis Gabriel
Novis Agnes R
Novis Katia
Novis Linda
Novis William
Novis Eric L
.
.
.


HP W[OOO]=X
PRisse


Råz^3100
Turs(AIK)Ta
αHck Å veLigg
pHixmix
Lost(X)io
Miss<3punsch
Novis Elin
Novis Fredrik
.
.
.
.
.
.
.


Quisling Hertig Wasaiah
Quören


VS #SymBro-NO
ETC Lady YæstiniOs
QJ Stur3 Gé
Barr1
razZiwahn
cacap∞
Novis Torkel
Novis Josefin F
.
.


EW zAzo 
Teknique


ÖE OROre
KE meAtflexNEIN
Li1′ kntR4
Do(n-1) co(R)nü
S!r hanfV’inge
kå(rv/t)v3n
General IO
Kürscheball
ΠGäjn
Novis Stella
Novis Karl
Novis Petra
.
.
.


QJ Stur3 Gé
Qulockmästeriet


EPirIStel 8
EsKo(rt)ville
General IO
kå(rv/t)v3n
s3AuF-e$t
o’RØaKSi
¼(v)a
S:t PHolic


Maestro >qa$o<
Orquestern


steDDy
$πLE(G)kerel II
Bax$ter χ
Novis Ivan
Novis Jonas
Novis Oliver
Novis Egil
.
.
.


QQ na’Redρ 
Quliss


UE Tasc1
#ρm
Ch:Ulikali!
Kapten Fif@n
Benkt
MISSlαg
fast(a)-
m8a-an
TrotΣkij PajjAck:-
ρk(t)
Novis Erik H
Novis Agnes K
Novis Josefin O
Novis Gustav
Novis Oscar


UE Tasc1
Underenuck


.
.
.
.
.
.
.
.


VS #SymBro-NO
KVSIFgfls


Konduktör βutt(l)er
stora styfva? gäSSica
EPirIStel 8
QJ Stur3 Gé
EsKo(rt)ville
μSSkot
Drickσ1
Lost(X)io
Shejk ρast
PadklærAJ


PP πg(g)
Sjuntan


Grainbow Krash
OtippAs
Pendlhatt
PHiΠa
88:an
sir Limtio
Agent Szchtagel
Sir ClAus
Novis Emmy
Novis Evelina
Novis Camilla
.
.
.
.