I år är vi 77 stolta spexare som tillsammans sätter upp tre föreställningar av ”Röda Rummet”. KVSIF styrs av Högsta Rådet med ovärderlig hjälp från Lägsta Rådet som var och för sig representerar och guidar spexets grupper och ansvarsområden.

Högsta Rådet

ÖE Stur3 Gé
Övereunuck


KE cacap∞
Kassaeunuck


ETC W[OOO]=X
ETCetera


VS Lost(X)io
Vanlig Snöping


Lägsta Rådet

Konduktör Clé & mamañana
Skådis


ÖE Stur3 Gé
gunil la pop
sNurradora.m
kå(rv/t)v3n
Novis Johan
Novis Emilia
Novis William
.
.


HP Miss<3punsch
PRisse


Råz^3100
>qa$o<
pHixmix
Touchœilpas
Mc2Stuârt
sNaFFugg
Novis Casper
Novis Matilda
Novis Timothy
.
.
.
.


QJ Quisling I(R)us”
Quören


KE cacap∞
razZiwahn
Jabs III
Novis Adam
Novis Emma
Novis Karolina
Novis Maia
.
.


EW Kürscheball
Teknique


Shejk ρast
1337n
toys “Я” as
zAzo
General IO
Edward fAn duck($)
Novis Boel
Novis Albin
Novis Astrid

.
.
.
.


QJ Quisling I(R)us”
Qulockmästeriet


baRoquePær
sNaFFugg
Lil(Δ)föl
lΔbρ τman
General IO
PadklærAJ
s3AuF-e$t
S:t PHolic
kå(rv/t)v3n


Maestro $πLE(G)kerel II
Orquestern


Bax$ter χ
mÖR$ybit
Öfverste Klau$(UL)
baRoquePær
(#)Klippt V $kuren?
Novis Erik
Novis Gerd
Novis Ludvig
Novis Antonio


QQ ~Pav⅃Övja~
Quliss


Tasc1
Benkt
Lil(Δ)föl
lΔbρ τman
na’Redρ
Ch:Ulikali!
α? L(a)uren
la(s)marta mi$k
Novis Emmie
Novis Elsa
Novis Simon
Novis Axel
Novis David


UE OROre
Undereunuck


.
.
.
.
.
.
.
.
.


VS Lost(X)io
KVSIFgfls


ETC W[OOO]=X
QQ ~Pav⅃Övja~
Konduktör Clé & mamañana
Shejk ρast
gunil la pop
razZiwahn
.
.
.


PP Sankt J[Au]n
Sjuntan


πg(g)
dicehof
Agent Szchtagel
OtippAs
μ(ß)a
L(Δ)η
Novis Meliina
Novis Elena
Novis Felicia
Novis Hanna
.
.
.