KVSIF styrs av Högsta Rådet med ovärderlig hjälp från Lägsta Rådet som var och för sig representerar och guidar spexets grupper och ansvarsområden.

Högsta Rådet

ÖE Sankt J[Au]n
ÖverEunuck


KE [q]t sh(ot)ape
KassaEunuck


ETC π²OX
ETCetera


VS gunil la pop
Vanlig Snöping


Lägsta Rådet

Konduktör greve u(p²)mboniBus
sKådis


Konduktör greve u(p²)mboniBus
mrs eRe(num)[så?]
t[zaR] feli(iv)x
von cRi(uva/2)m
Novis Alice

Quisling maos lilla² röda
Quören


Quisling maos lilla² röda
Feng XVI(s)
von Φ(s)
gåZen
V[L]0us
Øverste J
Novis Ebba
Novis Emanuel

Maestro von gerT$^(-1)
Orquestern


Maestro von gerT$^(-1)
arja tan(19π/90)TENn
(92W)A’TTRAJ
Jean 6,10(0%)
$ka7(</3)mân
ÜLV(3)!
Novis Petronella
Novis Linda

VS gunil la pop
KVSIFgfls


VS gunil la pop
sNurradora.m
ÖE Sankt J[Au]n
p(hym/s)aNG
von cRi(uva/2)m
Øverste J

HP JoK(@)o-OHNō(Λ)
PRisse


HP JoK(@)o-OHNō(Λ)
Na?(Ta)GG(Hov)1
S(008)cHalle.Æ
flo(3^n)o(vi)sIl
Z(Y/N)M(P)ala Sûs.sie
()scoccokockoqocho
Mc²Stuârt
Novis Erik
Novis Wilma

EW sir tri(B/irat)u
Teknique


EW sir tri(B/irat)u
1337n
ETC π²OX
Padrino PrOpp
S(ek)πNobob
sCHI(pz)ALiALIaLEJ
StyrMan bandiîte®(ε>N.a)?
må(β)ns Π. Tejl[ρ]-1d
Novis Erik
Novis Ivan
Novis Ellinor.

QQ So(:)la-K!exus
Quliss


QQ So(:)la-K!exus
“ale(¤)x”
stρlaφ
mer(c)i spritZ
£ad¥ [cha]2(%)
Ve(G/N)at(HSB)or-Rex
f1 p02π¡z
Novis Matilda
Novis Carl Vilhelm
Novis Melina
Novis Natalie
Novis Christin
Novis Johan

PP tø(s0)T0kid0
Sjuntan


PP tø(s0)T0kid0
πmp1
∑ir dora
KE [q]t sh(ot)ape
L(Δ)η
PP tø(s0)T0kid0
maμ mar(T)щ
Novis Viktoria
Novis Isak

QJ “ale(¤)x”
Qulockmästeriet


QJ “ale(¤)x”
baRoquePær
sa(a)b-e(A)l
I(R)us”
Öfverste Klau$(UL)
\bÅÅHb|Bar/ey
PP tø(s0)T0kid0

UE Clé & mamañana
Undereunuck


.
.
.
.
.