KVSIF styrs av Högsta Rådet med ovärderlig hjälp från Lägsta Rådet som var och för sig representerar och guidar spexets grupper och ansvarsområden.

Högsta Rådet

ÖE maos lilla² röda
ÖverEunuck


KE S(ek)πNobob
KassaEunuck


ETC f1 p02π¡z
ETCetera


VS p(hym/s)aNG
Vanlig Snöping


Lägsta Rådet

Konduktör [M]enig snøblind
sKådis


Konduktör [M]enig snøblind
greve u(p²)mboniBus
mrs eRe(num)[så?]
t[zaR] feli(iv)x
von cRi(uva/2)m

Quisling gåZen
Quören


Quisling gåZen
ÖE maos lilla² röda
von Φ(s)
gåZen
V[L]0us
¡[fi]²g vInnpRi!
|[m]el| [K(v)²er](/2)

Maestro $ma(T)ter11a4^(-1)x
Orquestern


Maestro $ma(T)ter11a4^(-1)x
von gerT$^(-1)
arja tan(19π/90)TENn
(92W)A’TTRAJ
Jean 6,10(0%)
$ka7(</3)mân
ÜLV(3)!
FröK3n_fHiLl(/4)

VS p(hym/s)aNG
KVSIFgfls


VS p(hym/s)aNG
Konduktör [M]enig snøblind
V1rrVarr
greve u(p²)mboniBus
sir tri(B/irat)us
von cRi(uva/2)m

HP Z(Y/N)M(P)ala Sûs.sie
PRisse


HP Z(Y/N)M(P)ala Sûs.sie
Na?(Ta)GG(Hov)1
S(008)cHalle.Æ
()scoccokockoqocho
<Ha(LT)^2yN

EW [πm]²(∑π/2)
Teknique


EW [πm]²(∑π/2)
KE S(ek)πNobob
sir tri(B/irat)us
π²OX
Padrino PrOpp
StyrMan bandiîte®(ε>N.a)?
må(β)ns Π. Tejl[ρ]-1d
Elvis.(eO)
pebbles^(2°*).

QQ (wur)1st.Sus6
Quliss


QQ (wur)1st.Sus6
ETC f1 p02π¡z
So(:)la-K!exus
stρlaφ
mer(c)i spritZ
£ad¥ [cha]2(%)
olaf(PG) XII holm
sør Burj(H)ULK
αbuns1
pop(e)dB(+)aoo(O)

PP Mr P(GGGG)ut
Sjuntan


PP Mr P(GGGG)ut
tø(s0)T0kid0
∑ir dora
[q]t sh(ot)ape
ken adamS

QJ von cRi(uva/2)m
Qulockmästeriet


QJ von cRi(uva/2)m
tø(s0)T0kid0

UE Sankt J[Au]n
Undereunuck


.
.
.
.
.